EKONOMISK FÖRVALTNING

EKONOMI

Ekonomisk förvaltning:

  • Löpande bokföring
  • Leverantörsbetalningar
  • Deklarationer
  • Skatter och momshantering
  • Hantering av lån
  • Hantering av löner
  • Uthyrning av lägenheter, lokaler, garage och p-platser
  • Kontraktskrivning
  • Hyresavisering, påminnelser