FASTIGHETSÄGARE

VÅRA TJÄNSTER

Info fastighetsägare:

Fastighetsförvaltare Bergman AB kan erbjuda följande tjänster 

till privata fastighetsägare och bolag.

  • TOTAL FÖRVALTNING
  • EKONOMISK FÖRVALTNING
  • TEKNISK FÖRVALTNING
  • UTHYRNING, HYRESAVISERING

VÄLJ DET ALTERNATIV SOM STÄMMER 

IN BÄST PÅ DITT BEHOV