KONTAKTA FÖRVALTARE BERGMAN
VÄNLIG FÖLJ ANVISNING 

Fastighetsförvaltare Bergman AB

Nordlinds väg 95 217 73 Malmö 

Telefontid vardagar mellan kl 09.00 - 11.00.

Hyresgäst service 040-630 48 01

Felanmälan i 1:a hand till respektive fastighetsskötare. 

Uppdragsgivare/fastighetsägare: 040-630 48 00.

info@forvaltarebergman.se

             HÄR KAN DU FYLL I DITT ÄRENDE OCH SKICKA DET.