VID AVFLYTT

INFORMATION

Vid avflyttning:

  • Om man önskar avflytta från sin lägenhet eller lokal, garage eller p-plats måste man skicka en skriftlig uppsägning till kontoret.
  • Man får sen en skriftlig bekräftelse på att den har kommit in. 3 månaders uppsägningstid.
  • En avflyttningsbesiktning ska göras i anslutning till flytten.
  • Lägenheten ska då vara väl städad och ev förråd tömda och avsopade.
  • Nycklarna lämnas när besiktningen avslutas.